ทัวร์สิบสองปันนา
ทัวร์สิบสองปันนา 4วัน 3คืน
 ทัวร์สิบสองปันนา
โปรแกรมทัวร์ เวียงจันทน์ สิบสองปันนา เชียงรุ้ง 4 วัน 3 โปรแกรมทัวร์เวียงจันทน์ วังเวียง เมืองเฟือง 3 วัน 2 คืน ทัวร์เวียงจันทน์ สิบสองปันนา 5 วัน 4 คืน จากกทม. รถไฟ ทัวร์สิบสองปันนา เชียงของ 4 วัน 3 คืน จากกทม. นั่งรถไฟความเ ทัวร์สิบสองปันนา 5 วัน 4 คืน โดยรถไฟความเร็ว จาก กทม. ทัวร์สิบสองปันนา บ้านไทลื้อ 4วัน 3คืน จาก กทม.รถบัส ทัวร์สิบสองปันนา บ้านไทลื้อ 4วัน3คืน รับด่านเชียงของ รถบัส ทัวร์สิบสองปันนา บ้านไทลื้อ 4วัน 3คืน จาก กทม.รถตู้ ทัวร์สิบสองปันนา บ้านไทลื้อ 4วัน3คืน รับด่านเชียงของ รถตู้ ทัวร์สิบสองปันนา-คุนหมิง 6วัน 5คืน จาก กทม.รถบัส ทัวร์สิบสองปันนา-คุนหมิง 6วัน 5คืน รับด่านเชียงของ รถบัส ทัวร์สิบสองปันนา-คุนหมิง 6วัน 5คืน จาก กทม.รถตู้ ทัวร์สิบสองปันนา-คุนหมิง 6วัน 5คืน รับด่านเชียงของ รถตู้ ทัวร์สิบสองปันนา โชว์พาราณสี ไทลื้อ 3วัน 2คืน จากเชียงใหม่ ทัวร์สิบสองปันนา บ้านไทลื้อ 4วัน 3คืน จาก กทม.เครื่องบิน ทัวร์สิบสองปันนา บ้านไทลื้อ 4วัน 3คืน รับสนามบินแม่ฟ้าหลวง ทัวร์คุนหมิง ป่าหิน ถ้ำจิ่วเซียง 3วัน2คืน จากกทม.เครื่องบิน ทัวร์คุนหมิง ป่าหิน ถ้ำจิ่วเซียง 3วัน2คืน รับสนามบินคุนหมิง ทัวร์คุนหมิง ป่าหิน เขาซีซาน 4วัน 3คืน จาก กทม.เครื่องบิน ทัวร์คุนหมิง ป่าหิน เขาซีซาน 4วัน 3คืน รับสนามบินคุนหมิง ทัวร์คุนหมิง สิบสองปันนา 5วัน 4คืน จาก กทม.เครื่องบิน ทัวร์คุนหมิง สิบสองปันนา 5วัน 4คืน รับสนามบินคุนหมิง ทัวร์คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง 5วัน 4คืน จาก กทม.เครื่องบิน ทัวร์คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง 5วัน 4คืน รับสนามบินคุนหมิง ทัวร์คุนหมิง แชงกริล่า 6วัน 5คืน จาก กทม.เครื่องบิน ทัวร์คุนหมิง แชงกริล่า 6วัน 5คืน รับสนามบินคุนหมิง ทัวร์สิบสองปันนา โชว์พาราณสี 4วัน 3คืน จาก กทม. รถไฟ ทัวร์สิบสองปันนา 4 วัน 3 คืน

ติดต่อ บริษัทสไมล์ไทยอีโคทัวร์ จำกัด

สำนักงานใหญ่ กรุงเทพเเละปริมณฑล
98/22 หมู่ 1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
โทร :086-3089035,083-3086327
Line ID: 0863399940
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.


สาขา เชียงราย
376/1 ม.3 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
โทร 053-791700
เเฟกซ์ 053-791700
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.


ทัวร์สิบสองปันนา เชียงรุ่ง 10,900 บาท จากกทม เครืองบิน - 3วัน 2คืน
 • รหัสทัวร์
  :  SN02
 • เมือง
  :  ทัวร์สิบสองปันนาโดยเครื่องบิน
 • ระยะเวลา
  :  3วัน 2คืน (6 มื้อ)
รับกรุ๊ปเหมาปี2567
เดือนกุมภาพันธ์ 2-4,9-11,16-18,23-25(วันมาฆบูชา)
เดือนมีนาคม 1-3,8-10,15-17,22-24,29-31
เดือนเมษายน 5-7(วันจักรี),12-14,13-15,14-16(วันสงกรานต์),19-21,26-28
เดือนพฤษภาคม 1-3 (วันแรงงาน),3-5(วันฉัตมงคล),10-12,17-19,24-26
เดือนมิถุนายน 1-3(วันเฉลิมพระราชินี),7-9,14-16,21-23,28-30
เดือนกรกฎาคม 5-7,12-14,19-21,20-22(วันอาสาฬบูชา),26-28,27-29(วันเฉลิม ร.10)

รายการเดินทางโดยย่อ

วันที่หนึ่ง   สนามบินดอนเมือง สนามบินเชียงใหม่ สนามบินเชียงรุ้ง วัดป่าเจย์ เมืองใหม่เกล้าจอม ช้อปปิ้งถนนคนเดินที่สิบสองปันนา

03.00 น. ทีมงานให้การต้อนรับคณะทัวร์ที่ สนามบินดอนเมือง

05.10 น. นำท่านออกเดินทางสู่สนามบินเชียงใหม่ เที่ยวบินที่ FD3416

06.25 น.  ถึงสนามบินเชียงใหม่ นำท่าน เดินทางต่อสู่ เมืองเชียงรุ้ง หรือ  สิบสองปันนา โดยสายการบิน Ruili Airlines เที่ยวบินที่ DR5358

11.50 น.  คณะทัวร์เดินทางถึงสนามบินสิบสองปันนา นำท่านผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองของจีน และให้ท่านทำธุระส่วนตัว จากนั้นให้ท่านได้พบกับมัคคุเทศก์ท้องถิ่น นำท่านรับประทานอาหาร กลางวัน (มื้อที่ 1) หลังอาหารนำท่านนมัสการหลวงพ่อและ เที่ยวชมศิลปะความงามที่ วัดป่าเจย์ จากนั้น นำท่านเที่ยวชมเมืองใหม่เกล้าจอม หรือ หมู่บ้านเกล้าจอม จากนั้นนำท่านรับประทานอาหาร มื้อเย็น (มื้อที่ 2) หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก หรือ ช้อปปิ้งถนนคนเดินที่สิบสองปันนา

วันที่สอง วัดหลวงไทลื้อ หมู่บ้านไทลื้อ พิพิธภัณฑ์สิบสองปันนา ชมโชว์พาราณสี

06.00 น.  บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 3) จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่วัดหลวงไทลื้อ ซึ่งเป็นวัดที่ชาวไทลื้อ ให้ความเคารพและเป็นวัดใหญ่ในสิบสองปันนาชมพระพุทธรูปขนาดใหญ่  จากนั้นนำท่าน ชมหมู่บ้านตีมีดจิ่งฟ้า ให้ท่านได้ชมการสาธิตการใช้มีด แต่ละชนิดชาวไทลื้อ และสามารถซื้อกลับได้ จากนั้นนำท่าน รับประทานอาหารมื้อกลางวัน (มื้อที่ 4) 

ช่วงบ่าย นำคณะ ชมหมู่บ้านไทลื้อหัวนา ชมพิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์สิบสองปันนา เยี่ยมชม และเก็บภาพเป็นที่ระลึก

ช่วงเย็น นำท่าน รับประทานอาหาร มื้อเย็น (มื้อที่ 5)  หลังอาหารนำท่าน ชมโชว์พาราณสี โชว์สุดอลังการแห่งสิบสองปันนา  จากนั้นนำท่านเข้าที่พักตามอัธยาศัย

วันที่สาม   ตลาดเช้าเมืองสิบสองปันนา  สนามบินเชียงรุ้ง  สนามบินเชียงใหม่ สนามบินดอนเมือง

06.00 น.  บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 6) จากนั้นนำท่านออกเดินทาง ชมตลาดเช้าไทลื้อ สิบสองปันนา ให้ท่านได้สัมผัสกับชาวไทลื้อ วิถีการเป็นอยู่ และชมสินค้ามากมายบหลายชนิด พร้อมเก็บภาพเป็นที่ระลึก จากนั้นนำท่าน เช็คสิ่งของและสัมภาระให้เรียบร้อย และส่งท่านที่สนามบินสิบสองปันนา

10.40 น.  ออกเดินทางกลับเชียงราย โดยสายการบิน Ruili Airlines

10.40 น. ถึงสนามบินเชียงใหม่ จากนั้น ออกเดินทางต่อ สู่ กทม. เวลา 13.35 เที่ยวบินที่ FD3448   ถึง กทม. เวลา  14.50น. ด้วยความประทับใจ จาก สไมล์ไทยทัวร์

ราคา  ท่านละ  10,900  บาท

อัตราค่าบริการ

ค่ารถปรับอากาศ

ที่พัก 2 คืน

อาหาร 6 มื้อ

ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ 

ค่าเอกสารผ่านแดนวีซ่า

ค่าตั๋วเครื่องบิน

ค่าประกันการเดินทางวงเงิน 1,000,000 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)

ค่าทัวร์ลีดเดอร์ มัคคุเทศก์นำเที่ยว

อัตรานี้ไม่รวม

ค่าบริการเสริมต่างๆนอกเหนือจากรายการ , ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่ารายการอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากเมนู

ค่าทิปไกด์ 300 บาท/ท่าน 

ค่าเข้าชมสถานที่นอกเหนือจากรายการนำเที่ยว

ไม่รวมวีซ่า

แนะนำโปรแกรมที่คล้ายกัน

โทรสำนักงาน เบอร์มือถือ : 0863089035,0833086327  Email :sm789@hotmail.com  Line ID: 0863399940

วิธีการจองทัวร์

กรุ๊ปจอย มัดจำท่านละ 2000 บาท ส่วนจำนวนเงินที่เหลือนำไปชำระในวันเดินทาง

กรุ๊ปเหมา มัดจำ 70 % ส่วนจำนวนเงินที่เหลือนำไปชำระในวันเดินทาง

คำแนะนำในการจองทัวร์

เมื่อคณะทัวร์โอนเงินมัดจำเข้ามาแล้ว กรณีคณะทัวร์ยกเลิกการเดินทางเอง บริษัทไม่คืนเงินมัดจำ

ควรจองก่อนการเดินทางครับ โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวช่วงเทศกาล มักพลาดโอกาส เพื่อความแน่นอน แนะนำให้วางแผนการจองล่วงหน้าก่อน 1 เดือน (ทางทีมงานมิได้มีเจตนาที่จะรบกวนหรือเร่งรัด แต่หากเพื่อความแน่นอนของท่านที่จะได้ท่องเที่ยวตามความตั้งใจ) 

การจองทัวร์ การสำรองที่นั่ง และการโอนเงิน เลือกโปรแกรมที่จะเดินทาง จากนั้นโทรเข้ามาเช็คที่ว่าง และสำรองที่นั่งได้ทันที

เมื่อโอนเงินจองแล้ว ให้สแกนสลิปใบโอนเงินแล้วส่งมาที่เมล์ sm789@hotmail.com หรือส่งไลน์สลิปใบโอนเงินมาที่  line ID: 0863399940

หากไม่สะดวกทั้งสองวิธีให้โทรมาที่เบอร์ 0863089035,0833086327 

รายละเอียดสำคัญที่ควรระบุมาในอีเมล์ หรือไลน์ 

1. แจ้งชื่อ นามสกุล ข้อมูลของหนังสือเดินทาง

2. ท่านสนใจที่จะจองไปในโปรแกรมทัวร์ใดไปวันที่ใดโปรดระบุ 

3. ขอความกรุณาแจ้งเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อกลับได้. 

ในกรณีผู้จองต้องการยกเลิกการจองทัวร์ 

ทางทีมงานได้ตระหนักถึงความจำเป็นของผู้สนใจที่โอนเงินมาแล้ว แต่ไม่สามารถเดินทางได้ แต่ความจำเป็นประการหนึ่งคือ เมื่อผู้สนใจจองโปรแกรมทัวร์แล้ว ทางทีมงานจะส่งเงินมัดจำไปมัดจำที่พักและยานพาหนะทันที จากภาระดังกล่าวทำให้ทีมงานขออนุญาตไม่คืนเงินมัดจำ 

ในกรณีที่ทีมงานยกเลิกการเดินทาง

1. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกการจองทัวร์ของผู้สนใจ 

 

2. ทีมงานจะแจ้งเรื่องการยกเลิกทัวร์ให้ทราบก่อนวันเดินทาง 3 วัน 

3. ทีมงานจะคืนเงินมัดจำทั้งหมดให้ทันที


 ช่วงเวลาเดินทาง

 •  31 ธ.ค.63 - 2 ธ.ค.64 ( ช่วงปีใหม่ )  จองทัวร์นี้
 • 10,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 10,900 บาท/คนราคาเด็ก