ทัวร์สิบสองปันนา
ทัวร์สิบสองปันนา 4วัน 3คืน
 ทัวร์สิบสองปันนา
ทัวร์สิบสองปันนา บ้านไทลื้อ 4วัน 3คืน จาก กทม.รถบัส ทัวร์สิบสองปันนา บ้านไทลื้อ 4วัน3คืน รับด่านเชียงของ รถบัส ทัวร์สิบสองปันนา บ้านไทลื้อ 4วัน 3คืน จาก กทม.รถตู้ ทัวร์สิบสองปันนา บ้านไทลื้อ 4วัน3คืน รับด่านเชียงของ รถตู้ ทัวร์สิบสองปันนา-คุนหมิง 6วัน 5คืน จาก กทม.รถบัส ทัวร์สิบสองปันนา-คุนหมิง 6วัน 5คืน รับด่านเชียงของ รถบัส ทัวร์สิบสองปันนา-คุนหมิง 6วัน 5คืน จาก กทม.รถตู้ ทัวร์สิบสองปันนา-คุนหมิง 6วัน 5คืน รับด่านเชียงของ รถตู้ ทัวร์สิบสองปันนา โชว์พาราณสี ไทลื้อ 3วัน 2คืน จากเชียงใหม่ ทัวร์สิบสองปันนา บ้านไทลื้อ 4วัน 3คืน จาก กทม.เครื่องบิน ทัวร์สิบสองปันนา บ้านไทลื้อ 4วัน 3คืน รับสนามบินแม่ฟ้าหลวง ทัวร์คุนหมิง ป่าหิน ถ้ำจิ่วเซียง 3วัน2คืน จากกทม.เครื่องบิน ทัวร์คุนหมิง ป่าหิน ถ้ำจิ่วเซียง 3วัน2คืน รับสนามบินคุนหมิง ทัวร์คุนหมิง ป่าหิน เขาซีซาน 4วัน 3คืน จาก กทม.เครื่องบิน ทัวร์คุนหมิง ป่าหิน เขาซีซาน 4วัน 3คืน รับสนามบินคุนหมิง ทัวร์คุนหมิง สิบสองปันนา 5วัน 4คืน จาก กทม.เครื่องบิน ทัวร์คุนหมิง สิบสองปันนา 5วัน 4คืน รับสนามบินคุนหมิง ทัวร์คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง 5วัน 4คืน จาก กทม.เครื่องบิน ทัวร์คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง 5วัน 4คืน รับสนามบินคุนหมิง ทัวร์คุนหมิง แชงกริล่า 6วัน 5คืน จาก กทม.เครื่องบิน ทัวร์คุนหมิง แชงกริล่า 6วัน 5คืน รับสนามบินคุนหมิง

ติดต่อ บริษัทสไมล์ไทยอีโคทัวร์ จำกัด

สำนักงานใหญ่ กรุงเทพเเละปริมณฑล
98/22 หมู่ 1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
โทร : 02-8139228 ,02-4290523,
02-4290545,02-4290553,
เเฟ็กซ์ : 02,8139227
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.


สาขา เชียงราย
376/1 ม.3 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
โทร 053-791700
เเฟกซ์ 053-791700
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.


เที่ยวสิบสองปันนา พาราณสี 3,900 บาท รับสนามบินสิบสองปันนา - 3วัน 2คืน
  • รหัสทัวร์
    :  SN01A
  • ระยะเวลา
    :  3วัน 2คืน (6มื้อ)
เชียงรุ้ง ชมโชว์พาราณสี เที่ยววัดหลวงไทลื้อ

รายการเดินทางโดยย่อ

วันที่หนึ่ง  สนามบินเชียงรุ้ง วัดป่าเจย์ เมืองใหม่เกล้าจอม ช้อปปิ้งถนนคนเดินที่สิบสองปันนา

11.50 น.  คณะทัวร์เดินทางถึงสนามบินสิบสองปันนา นำท่านผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองของจีน และให้ท่านทำธุระส่วนตัว จากนั้นให้ท่านได้พบกับมัคคุเทศก์ท้องถิ่น นำท่านรับประทานอาหาร กลางวัน (มื้อที่ 1) หลังอาหารนำท่านนมัสการหลวงพ่อและ เที่ยวชมศิลปะความงามที่ วัดป่าเจย์ จากนั้น นำท่านเที่ยวชมเมืองใหม่เกล้าจอม หรือ หมู่บ้านเกล้าจอม จากนั้นนำท่านรับประทานอาหาร มื้อเย็น (มื้อที่ 2) หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก หรือ ช้อปปิ้งถนนคนเดินที่สิบสองปันนา

วันที่สอง   วัดหลวงไทลื้อ หมู่บ้านไทลื้อ พิพิธภัณฑ์สิบสองปันนา ชมโชว์พาราณสี

06.00 น.  บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 3) จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่วัดหลวงไทลื้อ ซึ่งเป็นวัดที่ชาวไทลื้อ ให้ความเคารพและเป็นวัดใหญ่ในสิบสองปันนาชมพระพุทธรูปขนาดใหญ่  จากนั้นนำท่าน ชมหมู่บ้านตีมีดจิ่งฟ้า ให้ท่านได้ชมการสาธิตการใช้มีด แต่ละชนิดชาวไทลื้อ และสามารถซื้อกลับได้ จากนั้นนำท่าน รับประทานอาหารมื้อกลางวัน (มื้อที่ 4) 

ช่วงบ่าย นำคณะ ชมหมู่บ้านไทลื้อหัวนา ชมพิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์สิบสองปันนา เยี่ยมชม และเก็บภาพเป็นที่ระลึก

ช่วงเย็น นำท่าน รับประทานอาหาร มื้อเย็น (มื้อที่ 5)  หลังอาหารนำท่าน ชมโชว์พาราณสี โชว์สุดอลังการแห่งสิบสองปันนา  จากนั้นนำท่านเข้าที่พักตามอัธยาศัย

วันที่สาม   ตลาดเช้าเมืองสิบสองปันนา  สนามบินเชียงรุ้ง  สนามบินเชียงใหม่

06.00 น.  บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 6) จากนั้นนำท่านออกเดินทาง ชมตลาดเช้าไทลื้อ สิบสองปันนา ให้ท่านได้สัมผัสกับชาวไทลื้อ วิถีการเป็นอยู่ และชมสินค้ามากมายบหลายชนิด พร้อมเก็บภาพเป็นที่ระลึก จากนั้นนำท่าน เช็คสิ่งของและสัมภาระให้เรียบร้อย และส่งท่านที่สนามบินสิบสองปันนา

อัตราค่าบริการ

ค่ารถปรับอากาศ

ที่พัก 2 คืน

อาหาร 6 มื้อ

ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ 

ค่าเอกสารผ่านแดนวีซ่า

ค่าประกันการเดินทางวงเงิน 1,000,000 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)

ค่าทัวร์ลีดเดอร์ มัคคุเทศก์นำเที่ยว

อัตรานี้ไม่รวม

ค่าบริการเสริมต่างๆนอกเหนือจากรายการ , ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่ารายการอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากเมนู

ค่าทิปไกด์ 300 บาท/ท่าน 

ค่าเข้าชมสถานที่นอกเหนือจากรายการนำเที่ยว

แนะนำโปรแกรมที่คล้ายกัน

โทรสำนักงาน 028139228 , 028058800 , 024290553 , 024290545 , 024290523 , 0863458363 0895232908 0895233165,0833086327 , 0863089035 แฟกซ์ 028139227 ,024290554 Email : sm789@hotmail.com

วิธีการจองทัวร์

กรุ๊ปจอย มัดจำท่านละ 2000 บาท ส่วนจำนวนเงินที่เหลือนำไปชำระในวันเดินทาง

กรุ๊ปเหมา มัดจำ 70 % ส่วนจำนวนเงินที่เหลือนำไปชำระในวันเดินทาง

คำแนะนำในการจองทัวร์

เมื่อคณะทัวร์โอนเงินมัดจำเข้ามาแล้ว กรณีคณะทัวร์ยกเลิกการเดินทางเอง บริษัทไม่คืนเงินมัดจำ

ควรจองก่อนการเดินทางครับ โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวช่วงเทศกาล มักพลาดโอกาส เพื่อความแน่นอน แนะนำให้วางแผนการจองล่วงหน้าก่อน 1 เดือน (ทางทีมงานมิได้มีเจตนาที่จะรบกวนหรือเร่งรัด แต่หากเพื่อความแน่นอนของท่านที่จะได้ท่องเที่ยวตามความตั้งใจ) 

การจองทัวร์ การสำรองที่นั่ง และการโอนเงิน เลือกโปรแกรมที่จะเดินทาง จากนั้นโทรเข้ามาเช็คที่ว่าง และสำรองที่นั่งได้ทันที รายละเอียดการโอนเงิน สามารถโอนเงินเข้าบัญชี

รายละเอียดการโอนเงิน สามารถโอนเงินเข้าบัญชี 

ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 0454546331 บัญชีออมทรัพย์ สาขาสภากาชาดไทยกรุงเทพ

เมื่อโอนเงินจองแล้ว ให้สแกนสลิปใบโอนเงินแล้วส่งมาที่เมล์ sm789@hotmail.com หรือส่งแฟ๊กซ์สลิปใบโอนเงินมาที่ 028139227 หรือ 024290554หากไม่สะดวกทั้งสองวิธีให้โทรมาที่เบอร์ 0893089035 , 0833086327

รายละเอียดสำคัญที่ควรระบุมาในอีเมล์ หรือแฟ๊กซ์ 

1. แจ้งชื่อ นามสกุล ข้อมูลของหนังสือเดินทาง

2. ท่านสนใจที่จะจองไปในโปรแกรมทัวร์ใดไปวันที่ใดโปรดระบุ 

3. ขอความกรุณาแจ้งเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อกลับได้. 

ในกรณีผู้จองต้องการยกเลิกการจองทัวร์ 

ทางทีมงานได้ตระหนักถึงความจำเป็นของผู้สนใจที่โอนเงินมาแล้ว แต่ไม่สามารถเดินทางได้ แต่ความจำเป็นประการหนึ่งคือ เมื่อผู้สนใจจองโปรแกรมทัวร์แล้ว ทางทีมงานจะส่งเงินมัดจำไปมัดจำที่พักและยานพาหนะทันที จากภาระดังกล่าวทำให้ทีมงานขออนุญาตไม่คืนเงินมัดจำ 

ในกรณีที่ทีมงานยกเลิกการเดินทาง

1. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกการจองทัวร์ของผู้สนใจ 

2. ทีมงานจะแจ้งเรื่องการยกเลิกทัวร์ให้ทราบก่อนวันเดินทาง 3 วัน 

3. ทีมงานจะคืนเงินมัดจำทั้งหมดให้ทันที


 ช่วงเวลาเดินทาง

  •  31 ธ.ค.63 - 2 ธ.ค.64 ( ช่วงปีใหม่ )  จองทัวร์นี้
  • 3,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
  • 3,900 บาท/คนราคาเด็ก